PL | EN
 

Badania neuromarketingowe – Brain Tracking™

      Przedstawiamy Państwu najnowsze narzędzie - metodę Brain Tracking™ pozwalającą analizować reakcje neuronalne mózgu, wzbogaconą o tradycyjną metodę badań jakościowych – IDI. Brain Tracking™ to metoda oparta w całości na dynamicznym odczycie reakcji pożądania – unikania badanego na dany bodziec, bezpośrednio z aktywności jego kory mózgowej.

BRAIN TRACKING to metoda, która pozwoli Państwu :

• określić tło produktu – ustalić te elementy reklamy, które budzą pozytywne i te, które budzą negatywne skojarzenia

• określić czy sceny reklamy powodują wzrost zainteresowania produktem oraz chęć sięgnięcia po niego czy też reakcje odwrotne

• sprawdzić w jaki sposób konsumenci reagują na logo czy markę produktu

• sprawdzić w jaki sposób kluczowe elementy reklamy wpływają na konsumenta

• znaleźć te fragmenty reklamy, które nic nie wnoszą do przekazu emocjonalnego

• sprawdzić, czy rzeczywiste oddziaływanie reklamy jest zgodne z założeniami jej realizatorów

• ujawnić w reklamie sceny przeciwskuteczne – oddziaływujące na odbiorcę w sposób odwrotny do zamierzonego

• porównać oddziaływanie kilku reklam

ZALETY METODY BRAIN TRACKING TO:

Unikalność - uzyskane wyniki nie są osiągalne za pomocą innych metod

Nowość na rynku badań marketingowych - metoda niewykorzystywana dotąd w innych instytutach badawczych w celu badania reakcji emocjonalnych

Poziom odczuć - badanie pokazuje nie tylko deklaracje badanego, ale również jego wewnętrzne odczucia

• Poznanie bezpośrednich opinii respondentów, pozbawionych działania procesu zapominania i wpływu innych osób

• Wychwycenie reakcji na tyle szybkich, że badani nie są wstanie ich zauważyć

Brain Tracking ™ może mieć wiele różnych zastosowań, jednak najefektywniej służy do testowania przekazów: telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Mogą to być: spoty reklamowe, filmy informacyjne, przemówienia.

O ile metoda Brain Tracking™, będąca badaniem fizjologicznym, pozwala na zbadanie jaka jest reakcja odbiorcy, o tyle nie pozwala na ustalenie dlaczego taka reakcja wystąpiła. Dlatego badania Brain Tracking ™ są uzupełniane o wywiady IDI, które bazując na wskazówkach z Brain Tracking ™ pozwalają znaleźć przyczyny reakcji respondentów na konkretne momenty reklamy

Jest to nieinwazyjna metoda badania aktywności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na opasce nakładanej na głowę osoby badanej. Sygnał, który uzyskujemy w ten sposób, jest generowany głównie przez komórki piramidalne kory mózgowej znajdujące się najbliżej elektrody pomiarowej. Sygnał jest wychwytywany za pomocą Encefalografu, który jest urządzeniem pasywnym.

Badanie za pomocą EEG jest niezbędne do badania wszelkich szybkich i zmiennych procesów myślowych.

Badacze używający EEG jak do tej pory stosują je między innymi do badania takich procesów jak: syntaktyka języka, zapamiętywanie, odpamiętywanie, ilość utrzymywanych w pamięci informacji, przetwarzanie informacji wizualnych, uwaga, poziom obciążenia lub zaangażowania umysłowego, i tak jak w naszym przypadku, reakcji emocjonalnych.

Copyright © 2007-2012 Indicator Sp. z o.o.