Aż 92,6 proc. badanych firm uważa, że automatyzacja jest strategicznym posunięciem w kontekście rozwoju. Przechodzi ją w tej chwili nieco ponad połowa przedsiębiorstw, z czego w ¾ z nich pracownicy korzystają z technologii w chmurze – wynika z raportu „Procesy automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach” przygotowanego z myślą o uczestnikach konferencji IFS Connect 2021 przez firmę badawczą CBM Indicator.

Jak przebiegają procesy automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach? – to pytanie zadano firmom osiągającym roczne obroty powyżej 100 mln złotych.

– Będąc firmą, która oferuje oprogramowanie wspierające właśnie procesy automatyzacji jesteśmy bardzo zainteresowani tym jak firmy ją postrzegają i czy widzą korzyści z nią związane. Kluczowa jest dla nas również informacja, w jakie obszary poszczególne branże chcą inwestować lub mają potrzebę wsparcia. Czy są to finanse, produkcja, sprzedaż, remonty a może jeszcze inne segmenty. Znając potrzeby naszych klientów jesteśmy w stanie precyzyjne zaadresować potrzeby w tym zakresie – mówi Andrzej Wąs, Dyrektor działu wsparcia sprzedaży IFS Polska.

Czy należy się obawiać automatyzacji?

We wstępie do raportu z badania dr hab. Daniel Mider z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że automatyzację można uznać za spiritus movens przemysłu i rozwoju cywilizacyjnego. Zdaniem naukowca szacuje się, że nawet w warunkach niepewności spowodowanej COVID-19 światowy rynek usług Robotic Process Automation (RPA) osiągnie 7,7 miliarda dolarów i wzrośnie do 12 miliardów dolarów w 2023 roku.

Wiele obszarów działalności przedsiębiorstw zostało już zautomatyzowanych (np. działy obsługi w globalnych przedsiębiorstwach zautomatyzowano w 80 proc.), wciąż jednak istnieją rejony, które automatyzacją objęła w minimalnym zakresie. Pojawiają się także obawy, że automatyzacja zastąpi miejsca pracy w niektórych branżach. Zdaniem profesora „liczne dowody empiryczne wskazują jednak, iż zjawisko automatyzacji ma neutralne, a nawet pozytywne oddziaływanie na rynek: może ono również tworzyć nowe miejsca pracy, względnie kierować ludzi ku innym możliwościom”. Dr hab. Daniel Mider podkreśla, że koszty automatyzacji i szerzej postępu technologicznego okazują się zwykle krótkoterminowe, ostatecznie przynosząc większy dobrobyt i nowe zatrudnienie pokrywające utratę miejsc pracy.

Ponad płowa firm przechodzi automatyzację

Z raportu „Procesy automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach” wynika, że większość badanych firm (59,3 proc.) w przeszłości zainwestowała w automatyzację i jest zainteresowana kolejnymi inwestycjami w tym zakresie. Jedynie 3,3 proc. uznało swoje inwestycje za zakończone, wskazując, że wprowadzone procesy automatyzacji są w najbliższym czasie wystarczające.

– Widzimy, że większość firm już poczyniła inwestycje w automatyzację. Zdecydowana część z nich planuje jednak kolejne widząc w nich szansę rozwoju. Ponad 64% ma stałe pozycje budżetu z tym związane. Badanie, które zrealizowaliśmy wspólnie z CBM Indicator porusza także zastosowanie technologii chmurowej. Nasz produkt – IFS Cloud – jest w pełni zorientowany w tym kierunku, dlatego też chcieliśmy poznać opinię naszych aktualnych i potencjalnych klientów. Widać, że w ponad 70% firm przynajmniej połowa pracowników wykorzystuje usługi, infrastrukturę lub platformę chmurową – podkreśla Andrzej Wąs, Dyrektor działu wsparcia sprzedaży IFS Polska.

W grupie badanych przedsiębiorstw najbardziej nastawione na automatyzację są przedsiębiorstwa konstrukcyjno-budowlalne – aż 64 proc. z nich planuje dokonać kolejnych inwestycji. Kolejnymi branżami są produkcja (60 proc. firm) i usługi ( 54 proc.).

Czas wdrażania kolejnych inwestycji w automatyzację różni się jednak w zależności od branży. Najszybciej, czyli w ciągu roku chcą dokonać zmian firmy powiązane z energetyką, wodociągami i transportem. Natomiast w każdej badanej grupie przedsiębiorstw ponad 90 proc. deklaruje, że inwestycje w automatyzacje zostaną wdrożone w ciągu maksymalnie 3 lat.

Inwestycje od jednego do dwóch milionów

Prawie połowa respondentów (48,7 proc.) przeznacza na inwestycje w automatyzację od miliona do dwóch milionów złotych. Najczęściej takie kwoty wskazywały firmy konstrukcyjno-budowlane (56 proc.), z kolei w 18 proc. przedsiębiorstw świadczących usługi kwota inwestycyjna przekraczała dwa miliony złotych.

Badanie wykazało także, że przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji w automatyzację i nie zamierzają wdrażać kolejnych rozwiązań z tego zakresu, wydały na ten cel przeciętnie od jednego do dwóch milionów złotych. Taki przedział finansowy jest również najczęściej wskazywany przez firmy, które deklarują kontynuację inwestycji (52,8 proc.). Na najniższą wysokość inwestycji wskazują przedsiębiorcy, którzy wprawdzie zamierzają zainwestować w automatyzację, ale zrobią to w bliżej nieokreślonym czasie (62,5 proc.).

W większości badanych przedsiębiorstw (70,7 proc.) pracownicy korzystają z technologii w chmurze – tylko 3,3 proc. nie używa jej na co dzień. Najczęściej wykorzystują chmurę firmy z branży produkcyjnej – aż w 72 proc. badanych przedsiębiorstw z tego sektora przynajmniej połowa pracowników ma z nią do czynienia codziennie.

Najczęściej z technologii w chmurze korzystają firmy, które zamierzają zainwestować w automatyzację w bliżej nieokreślonym czasie. Kolejną grupę stanowią przedsiębiorstwa, które zainwestowały w automatyzację i nie planują dalszych inwestycji. W obu wypadkach technologią chmurową posiłkuje się w tych firmach przynajmniej połowa pracowników.